8 (702) 0000-667
Call-орталығы

Қызметтер

Шетелдік метрологиялық ұйымдармен өткізілген өлшем құралдарын алғашқы салыстырып тексері нәтижиелерір тану тәртібі

Өлшем құралдарын тексеруді (калибрлеуді) жүзеге асыратын метрологиялық қызметтер, зертханалар немесе шетел фирмаларының басқа бөлімшелері жүзеге асыратын өлшеу құралдарын алғашқы тексеру (калибрлеу) нәтижелерін тану ҚР СТ 2.40-2002 «Мемлекеттік калибрлеу (калибрлеу) нәтижелерін тану тәртібін», шетелдік метрологиялық ұйымдар жүргізеді».

Өлшем құралдарын алғашқы салыстырып тексеру (калибрлеу) нәтижелерін тану мына жағдайларда жүзеге асырылады:
  • Өлшем құралының типі бекітілген және Қазақстан Республикасы өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген;
  • шетелдік фирманың метрологиялық қызметі салыстырып тексеру (калибрлеу) жұмыстарын жүргізу экспортер-елдің ұлттық метрологиялық қызметінің органымен уәкілеттілген немесе аккредителген;
Бастапқы салыстырып тексеру мемлекеттік сынау және типін бекіту нәтижелерін өзара тану, метрологиялық аттестаттау, өлшем құралдарын салыстырып тексеру және калибрлеу, сондай-ақ тестілеуді өткізу зертханаларды аккредиттеу нәтижелері бойынша мүше мемлекеттердің келісім өндірілген (калибрлеу) нәтижелерін тану, тексеру және өлшеу «калибрлеуді білдіреді жүзеге асырылады ЖБТ 06-2001 көзделген тәртіппен. Сынақ нәтижелерін тану және уәкілетті мемлекеттік органның түрі бекіту жағдайда өлшем құралдарын дайындау кезінде бастапқы калибрлеу нәтижелерін тану туралы шешім қабылдайды.

Өлшеу құралдарын бастапқы тексеруді (калибрлеуді) ҚР СТ 2.40-2002 талаптарына сәйкес тану үшін өтініш беруші уәкілетті органның Мемлекеттік ғылыми метрологиялық орталығына құжаттардың жиынтығын ұсынады, соның ішінде:
  • өлшеу құралдарын бастапқы калибрлеу (калибрлеу) нәтижелерін тану туралы өтініш;
  • шетелдiк фирманың ұлттық метрологиялық қызметiн аккредиттеу туралы куәлiгiнiң (сертификаттың, сертификаттың) немесе оның елiндегi өлшеу құралдарын тексерудi (калибрлеудi) жүзеге асыру құқығын куәландыратын және зертхана жүргiзетiн өлшемдердiң қадағалануын растайтын ақпаратты (немесе декларацияны) куәландыратын басқа құжаттың көшiрмесi өлшеу құралдарын тексеру (калибрлеу) жүргізу (аккредиттелген немесе уәкілетті метрологиялық қызметтер шығаратын нормативтерді тексеру (калибрлеу) сертификаттары);
  • калибрлеу (калибрлеу) жұмыстарына қатысты шетел фирмасының метрологиялық қызмет сапасы туралы нұсқаулықтың көшірмесі;
  • Пайдаланылатын стандарттарды тексеру / калибрлеу сертификаттарының көшірмелерін қоса алғанда, тексеру (калибрлеу) қондырғыларын (олардың тізімі, тексеру, калибрлеу сертификаттарының көшірмелері) және өлшеу аспаптарын өлшеу туралы ақпарат;
  • өлшеу құралдарын бастапқы тексеруді (калибрлеуді) тіркеу тәртібі туралы ақпарат (сертификат (сертификат, сынақ хаттамасы немесе өлшеу құралдарын бастапқы калибрлеудің (калибрлеу) оң нәтижесін растайтын басқа құжаттар) және / немесе ММ-да мөртаңбалы суреттер).
Шетелдік фирманың метрологиялық қызметінің техникалық құзыреттілігін тексеру нәтижелері метрологиялық қызметтің калибрлеу / калибрлеу зертханасының өлшеу құралдарын бастапқы калибрлеу (калибрлеу) жүргізу туралы инспекциясының есебімен ресімделеді.

Зертхана ISO / IEC 17025 талаптарына сәйкестігіне аккредиттелген жағдайда және зертхананы аккредитациялаған аккредиттеу органы «Әртүрлі елдердің зертханаларында алынған сынақ пен калибрлеу нәтижелерін өзара тану туралы келісімге» қол қойған жағдайда, өлшеу құралдарының бастапқы калибрлеу (калибрлеу) нәтижелерін мемлекеттік және / немесе орыс тіліне аударылған және келесі құжаттармен нотариалды куәландырылған:
  • аккредиттеу туралы анықтама (сертификат, сертификат);
  • аккредиттеу аймағы және өлшеу құралдарының танылған түрлерін салыстырып тексеру (калибрлеу) туралы үлгі куәлігі».
Шетелдік фирманың метрологиялық қызметінің техникалық құзыреттілігін тестілеу нәтижелері өлшеу құралдарын бастапқы тексеру (калибрлеу) жүргізу үшін калибрлеу зертханасының техникалық құзыреттілігін тексеру үшін берілген құжаттар жиынтығы туралы сараптамалық қорытындымен ресімделеді.

Егер шешім оң болса, шетелдік фирманың метрологиялық қызметі Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізіледі және бұл ақпарат өтініш берушінің назарына жеткізіледі.

Өтініш берушінің өлшеу құралдарын бастапқы тексеру (калибрлеу) нәтижелері олардың типін бекіту туралы куәліктің қолданылу мерзімі ішінде танылады.

Тізімге оралу